Categories
Artiklite kokkuvõtted

Kooma põhjused erakorralistel patsientidel: 1027 patsiendiga kohortuuring erakorralise meditsiini osakondades

Schmidt WU, Ploner CJ, Lutz M, Möckel M, Lindner T, Braun M. Causes of brain dysfunction in acute coma: a cohort study of 1027 patients in the emergency department. Annals of Emergency Medicine. 2020 Feb;75(2):136-145. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.07.023. Ebaselge põhjusega kooma on suur väljakutse erakorralises meditsiinis töötavatele meedikutele. Kooma võib olla tingitud mitmetest erinevatest põhjustest, mis vajavad kohest […]

Categories
Artiklite kokkuvõtted

Deliiriumi ja äärmise rahutuse käsitlus eakal erakorralise meditsiini osakonna patsiendil: ADEPT tööriist

Shenvi C, Kennedy M, Austin CA, Wilson MP, Gerardi M, Schneider S. Managing delirium and agitation in the older emergency department patient: the ADEPT tool. Annals of Emergency Medicine. 2020 Feb 1;75(2):136-45. Kokkuvõte: Rahutult või ebaadekvaatselt käituv eakas (artiklis defineeritud >65 aastane) on sage patsient erakorralise meditsiini osakonnas. Keskmise vanuse kasvades selliste patsientide hulk kindlasti […]

Categories
Artiklite kokkuvõtted

Prospektiivne Ottawa SAH reegli ning 6 tunni KT reegli rakendamine

Perry JJ, Sivilotti ML, Émond M, Hohl CM, Khan M, Lesiuk H, Abdulaziz K, Wells GA, Stiell IG. Prospective Implementation of the Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule and 6-Hour Computed Tomography Rule. Stroke. 2020 Feb;51(2):424-30. Kokkuvõte: NB! Kokkuvõtte lugemine või taskuhäälingu kuulamine ei asenda artikli lugemist ning analüüsimist! Tanel Lepik