Categories
Artiklite kokkuvõtted

Kooma põhjused erakorralistel patsientidel: 1027 patsiendiga kohortuuring erakorralise meditsiini osakondades

Schmidt WU, Ploner CJ, Lutz M, Möckel M, Lindner T, Braun M. Causes of brain dysfunction in acute coma: a cohort study of 1027 patients in the emergency department. Annals of Emergency Medicine. 2020 Feb;75(2):136-145. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.07.023. Ebaselge põhjusega kooma on suur väljakutse erakorralises meditsiinis töötavatele meedikutele. Kooma võib olla tingitud mitmetest erinevatest põhjustest, mis vajavad kohest […]

Categories
Artiklite kokkuvõtted

Deliiriumi ja äärmise rahutuse käsitlus eakal erakorralise meditsiini osakonna patsiendil: ADEPT tööriist

Shenvi C, Kennedy M, Austin CA, Wilson MP, Gerardi M, Schneider S. Managing delirium and agitation in the older emergency department patient: the ADEPT tool. Annals of Emergency Medicine. 2020 Feb 1;75(2):136-45. Kokkuvõte: Rahutult või ebaadekvaatselt käituv eakas (artiklis defineeritud >65 aastane) on sage patsient erakorralise meditsiini osakonnas. Keskmise vanuse kasvades selliste patsientide hulk kindlasti […]