Toimub 9. oktoobril 2020 kell 13.30-16.30
Arbavere puhkekeskuses, Lääne-Virumaal

www.arbavere.ee

Üldkoosoleku päevakord:

 1. EEMAS majandusaruanne Ago Kõrgvee
 2. EEMAS tegevusaruanne EEMAS juhatus
 3. Revisjonikomisjoni hinnang revisjonikomisjon
 4. Quo vadis, EEMAS?
  1. Erakorralise meditsiini arstide seltsi põhikirja analüüs ja punktid, mille muutusi peame oluliseks – Märt Põlluvee
  2. Eriala inimeste vähene huvi seltsi vastu, suur võlgnike ja lahkujate hulk, selle võimalikud põhjused – Triinu Russki
  3. Erakorralise meditsiini rahastus ja standardid – Märt Põlluveer, Triinu Russki, Annika Uue
  4. Järelkasvu probleemid, residendi vaade – Kaarel Kõivomägi
 5. Juhatuse senisele tegevusele hinnangu andmine, vajadusel uue juhatuse valimine
 6. Seltsi koduleht. Selle arendamise kulud ning soovid ja vajadused. Märt Põlluveer
 7. Jooksvad küsimused

Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda seminari pidada, siis üldkoosolek toimub virtuaalse koosolekuna.