Lähtuvalt kujunenud epidemioloogilisest olukorrast seoses koroonaviirus SARS-CoV-2 levikuga maailmas korraldatakse 2020. aastal mitmed erakorralist meditsiini puudutavad kongressid veebikongressidena. Neil kongressidel on osavõtumaks, kuid osalemiseks puuduvad muud kulud. Seetõttu otsustas Seltsi juhatus, et EEMAS annab 2020. aastal välja viis koolitustoetust väärtuses à 300 EURi osalemiseks erakorralise meditsiini alasel enesetäiendusel.

Koolitustoetuse taotlemise reglement

 1. Toetuse taotleja peab olema Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi liige, kellel ei ole Seltsi ees võlgnevusi (makstud 2020. aasta liikmemaks või tehtud püsikorraldus). Seltsi juhatuse liikmed koolitustoetuse taotlemisel osaleda ei saa.
 2. Koolitustoetuse taotleja peab töötama Eestis erakorralise meditsiini erialal (kiirabi või erakorralise meditsiini osakond) või õppima erakorralise meditsiini residentuuris.
 3. Koolitustoetust saab kasutada koolituse osavõtutasu tasumiseks. Raha makstakse välja vastavalt kuludokumentidele. Kui koolituse maksumus on väiksem kui toetus, siis ülejäävat raha välja ei maksta.
 4. Koolitustoetuse taotlemiseks tuleb EEMAS juhatuse e-mailile eemas.juhatus@lists.ut.ee esitada hiljemalt 3. augustiks 2020 elektrooniliselt järgmised dokumendid:
  1. Taotlus, kus on märgitud taotleja nimi, isikukood, e-maili aadress, telefoninumber, töökoht (eelnevad töökohad) ning amet.
  2. Motivatsioonikiri, kus on seletus, miks peaks koolitustoetuse määramisel eelistama just kandideerijat ning milline tulu Eesti erakorralisele meditsiinile tõuseb osalemisest valitud täiendusel.
  3. Kinnitus valmisolekust teha kongressil kuuldust ettekanne EEMASi 2020. või 2021. aasta seminaril (sõltuvalt koolituse toimumise ajast)

Soovi korral lisaks:

 1. Nimekiri viimase 5 aasta jooksul osaletud koolitustest ning läbiviidud koolitustest erakorralise meditsiini alal (nii professionaalsed kui populaarteaduslikud rahvaharimised), avaldatud artiklid.
 2. Koolitustoetuse saajad otsustab EEMAS juhatus hiljemalt 10. augustiks 2020.
 3. Sobivate kandidaatide puudumisel on Seltsi juhatusel õigus koolitustoetus jätta välja andmata.