Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi koolitustoetus 2016